Hakkımızda

TESCİLLİ MARKALAR DERNEĞİ – TMd

Tescilli Markalar Derneği (TMd), markaların taklit üretimleri, sahtecilik, haksız rekabet, paralel ithalat, vergi kaybını önleme ve yabancı markaların Türkiye’deki prestij ve haklarının korunmasının yanı sıra yatırımlarını artırma ve üretime geçmeye teşviklendirme amacı ile 2001 yılının Nisan ayında kuruldu. Türkiye’de milyonlarca dolara ulaşan taklit üretimi ve sahte mal ihracatına karşı toplu bir şekilde mücadelenin daha etkin olacağı düşüncesinden yola çıkılarak kurulan dernek; sadece hazır giyim ve aksesuarları değil taklidi fazla miktarda üretilen kozmetik, saat, gözlük ve mücevher ürünlerinin de haklarının savunulmasında etkin olmayı amaçlıyor.

“TAMPF” Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun Perakende sektörünü temsil eden 6 üye Dernek’den biri olan TMd, bu çatı altında üyelerinin haklarını geliştirmek ve sorunlarını çözmek için ilgili kurumlarla yapılan çalışmalara katılarak üyelerinin görüş ve taleplerini paylaşmaktadır.

TMd, Türkiye’de faaliyet gösteren üye yerli ve yabancı markaları arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi geliştirerek müşterek politikalar oluşturmayı hedefliyor. Dernek ayrıca, Marka Bilinci’nin gelişmesi ve Kadınların Perakende Sektöründeki istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.

REGISTERED TRADEMARK ASSOCIATION- TMd

The Registered Trademark Association was established in 2001 to promote foreign direct investments, help encourage and incentivize increased production levels in garment industry as well as acting as the guardian for the preservation of the brand-name rights and intellectual properties of foreign investors.

TMd is a member of “TAMPF” Turkish Federation of Shopping Centers And Retailers, that is the umbrella organization of the six important sectoral associations which represents the most important actors of the retail and shopping sectors in Turkey.

Being the representative of the international Retail Brands in Turkey, TMd’s objective is to be the voice of Foreign actors in Retail sector, enhancing networking and communication between existing and potential Retailers, share a common vision and work proactively to promote a better business environment . The Association acts as a platform for new ideas and provides collective support to their members in their dealings with Turkish governmental and regulatory bodies on business issues of common interest.

Another primary objective of the TMd is to create awarness and fight against fake and imitation brand production in garments and accessories that have reached tens of millions of US dollars in value and tax losses. TMd is working toward developing effective policies to protect the registered trademarks across the sectors.